Welcome to Schools Division of Iloilo City, Philippines *** Congratulations SDO Iloilo City and DepEd Regional Offices VI *** National Champion : 2021 Teachers Got Talent Competition! We are the Home of the Champions! TO GOD BE ALL THE GLORY!

Notice of Vacancy as of July 15, 2022

Click to Download Notice of Vacancy as of July 15, 2022 

Notice of Vacancy as of June 8, 2022

Click to Download Notice of Vacancy as of June 8, 2022 

Notice of Vacancy as of June 30, 2022

Click to Download Notice of Vacancy as of June 30, 2022 

Notice of Vacancy as of June 28, 2022

Click to Download  Notice of Vacancy as of June 28, 2022 

Notice of Vacancy as of June 27, 2022

Click to Download Notice of Vacancy as of June 27, 2022 

Notice of Vacancy as of June 24, 2022

Click to Download Notice of Vacancy as of June 24, 2022 

Notice of Vacancy as of June 23, 2022

Click to Download Notice of Vacancy as of June 23, 2022  

Notice of Vacancy as of February 17, 2022

Click to Download  Notice of Vacancy as of February 17, 2022 

Notice of Vacancy as of June 9, 2022

Click to Download Notice of Vacancy as of June 9, 2022 

Notice of Vacancy as of March 10, 2022

Click to Download Notice of Vacancy as of March 10, 2022 
Sa ALS, May Pag-asa

Sa ALS, May Pag-asa

Mam Leila
by MRS. LEILA G. VALENCIA

Ang Alternative Leaning System o ALS ay alternatibong pamamaraan ng Departamento ng Edukasyon upang matulungan na makapagtapos ng pag aaral ang mga kabataan at matatanda na hindi pa nakapagtapos ng Basic Education. Ito ay tugon din sa RA 9155 EFA Goal 2015 na dapat ang lahat ay nakapag-aral at marunong nang magbasa, umintindi ng binabasa, magsulat at magkompyut. Tinatanggap ang mag-aaral sa ALS sa elementarya kung ang edad niya ay labing-isa pataas at labinlimang taon pataas sa sekondarya ngunit, ikinukonsidera rin ang resulta ng kanilang Functional Literacy Test. FLT kung saan ginagamit ito sa assessment ng kanilang letiracy level. Ang level o kategorya ay Basic Literacy (BL), Lower Elementary, Advance Elementary at Secondary Level. Ang ibig sabihin, kung ang resulta ng FLT mo ay mababa o natuon sa lower elementary o basic literacy ilalagay ka sa isang grupo at bibigyan ka ng interbensyon na angkop sa inyong pangangailangan na mapag-aralan (learning needs).

Pagkatapos ng sampung buwan na learning intervention ang mag-aaral ay maari ng mairekomenda ng kanyang instructional manager na makakuha ng Accreditation and Equivalency kung nagpapakita na siya ay talagang   handa   na sa pamamagitan ng portfolio assessment at panibagong FLT result at talagang marunong na siyang magpalabas at makapag-organisa ng kanyang ideya sa pamamagitan ng pagbuo ng iba’t ibang topiko ng komposisyon.

Ang nasabing eksaminasyon na ito ay taunang ibinibigay ng Bureau of the Alternative Learning System na kung maipasa nila ito, sila ay ikonsidera na nakapagtapos na ng kurikulum sa elementary o sekondarya man sa pamamagitan ng pagbigay sa kanilang ng diploma na nilagdaan mismo ng nakaupong kalihim ng Departamento ng Edukasyon. Maaari na nilang gamitin ito para makapag-enrol sa kolehiyo, maka-training sa TESDA o pagkuha ng mga bokasyunal na kurso. Pwede rin itong gamitin sa pag-apply ng trabaho na ang kwalipikasyon ay dapat nakapagtapos ng Basic Education. Dahil sa programang ito, marami ang nabigyan ng pag-asa at maraming buhay ang nagbago. Kung sila noon ay hikahos sa buhay o sadlak sa kahirapan, ngayon ay mas maganda at magaan na silang pananaw sa buhay dahil may ibinibigay sa espesyal na prebelihiyo ang gobyerno at iba pang pamantasan para sa mga nakapagtapos ng pag-aaral sa ALS.

            Maraming pamantasan ang tumatanggap sa mga ALS passer para maging iskolar o grantee at may ibinibigay din ang TESDA na mga kursong bokasyunal na bukas para sa lahat na gusting makapagtrabaho mapalokal man o internasyonal.

Ngayon taon, sa FSPNHS ay may apatnapu’t tatlong mag-aaral sa ALS na nakapagtapos ng sekondarya dahil sa kanilang pagsusumikap na matuto at maging handa sa pagkuha ng A and E Examination.

Sa kabila ng hirap at pagsubok na kanilang hinarap, hindi pa rin sila sumuko at buong tapang nilang iginapang ang sarili makamit lang ang minimithing tagumpay na makapagtapos at maipasa ang eksaminasyon.

Sa ngayon ang marami sa kanila ay nag-aaral na sa kolehiyo, ang iba ay nagtraining o kumuha ng vocational courses sa TESDA at TIIC at ang iba naman ay nagtrabaho bilang call center agent.

Ayon sa testimonya ng mga estudyante sa ALS sa ilang buwang pag-aaral nila ay marami na silang natutunan mula sa modyul at sa kanilang mga literacy facilitators at hindi lang basic skills, ngunit sa lahat ng aspeto na siyang sandata upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay.

Marami rin ang kanilang natutunan tungkol sa Diyos at mas naging malalim ang kanilang pagkilala at relasyon sa ating Poong Maykapal dahil ipinapasok sa pagtuturo ang salita ng Diyos dahil naniniwala ang tagapagturo na ang talagang makapagbabago sa buhay ng tao ay salita ng Diyos.

Share SDO Iloilo City Content

Learn the ALS Way

Learn the ALS Way

 

Mam Leila

by  LEILA G. VALENCIA

 

As I was looking for a place where to conduct my Alternative Learning System Class popularly called Non-Formal Education. I found Barangay Ortiz as an ideal one because of its strategic location for a small business and with its site near the sea.

Most of the people living there are taking their source for a living from the nearby wharf where pumpboats via Guimaras-Iloilo City and vice-versa dock. The place is so ideal.

 I surveyed the area and conducted interviews with the residents. The result was that they do not have the capacity to put up a business even if they want to. They have no other choice but to wait for their husband to come home and give them budget for the whole day that includes three meals, children’s school allowances and projects and other basic needs at home excluding medicines. What with P150 – P200 average income a day for five to 10 mouths to feed.

 How sad, isn’t it? Indeed, because of their ignorance and lack of motivation, they live below the poverty line.

 But wish God-given talents and intellect, we have the potential to become wealth producers. Don’t you think we do not deserve this? God’s original plan for us is to enjoy life in abundance but we need to use heavenly wisdom. We must be wise and be a good steward to all these things He has given us. What we need is being creative, being industrious and being practical.

 Here’s good news for those who wish to learn and intend to engage in a small business.

The Bureau of Alternative Learning System and its staff will go to the grassroots to serve those who have the desire to acquire skills and institutions to be educated and have a productive life.

 Further, what it needs is an open mind, a teachable heart and a willing spirit.

 So what are you waiting for? If you are interested to be a part of this ALS program, just approach our ALS implementor  Mrs. Leila G. Valencia or visit our school. We are more than willing to serve you.

Share SDO Iloilo City Content